رتباط با مشتری چیست؟

جهت بررسی این موضوع میبایست در همین ابتدای کار تعریف درستی از ارتباط با مشتری داشته باشیم. بر اساس لغتنامه کسبوکار ارتباط با مشتری به ایجاد و توسعه رابطه مستمری بین یک شرکت و مشتریانش تعریفشده است. این رابطه شامل مذاکرات بازاریابی، پشتیبانی فروش، کمکهای فنی و خدمات به مشتریان را شامل میشود. این رابطه بهوسیله درجه رضایت مشتری از طریق چرخه خرید و دریافت صورت کاالها یا خدمات اندازهگیری میشود. بهطور اجمالی کلیه برخوردهای افراد سازمان در تمامی سطوح با مشتریانش چه بهصورت فیزیکی و جه بهصورت برخوردهای مجازی گفته میشود که تأثیر بسزایی در میزان رضایتمندی مشتری از سازمان و وفادار شدن او به سازمان دارد. با نگاهی دقیقتر به این تعریف متوجه میشویم که ارتباط با مشتری تنها به برخورد مناسب رودررو ختم نمیشود بلکه حتی در روابط مجازی مثل نحوه تعامل با مشتری در سایت و بهخصوص در کلیه شبکههای اجتماعی نیز میبایست و حتماً باید رعایت گردد. در حقیقت زیربنای موفقیت در جذب مشتری برقراری ارتباط مناسب است. این ارتباط مؤثر راه را برای رضایتمندی و وفاداری مشتری هموار میسازد.

مدیر سایت

من محمدامین محمدحسینی مدیر سایت وبینت هستم. آرزوی من در نوجوانی یادگیری زبان برنامه نویسی وب بود، با انتخاب، تمرین و پشتکار خودم و اطرافیانم توانستم در این زمینه به موفقیت برسم ولی با مرور زمان فهمیدم که برنامه نویسی کار ساده‌ای است، مهم فروختن برنامه است. پس وبینت را راه‌اندازی کردم و تمامی آموزش‌هایی را که در مرور زمان یاد گرفتم را به صورت کتاب الکترونیکی در اختیار مردم عزیز قرار دادم تا بتوانم در دنیای دیجیتال کمکی کوچک کرده باشم.

پاسخ به دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما