تأثیر ارتباط با مشتری در مشتری مداری و افزایش رضایت او

حاال که متوجه تعریف دقیق ارتباط با مشتری شدیم باید تالش کنیم این رفتار بهصورت درست و کامل در تمام سطوح سازمان رعایت گردد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که طی مطالعات صورت گرفته ارتباط داشتن با مشتریان بهطور مستقیم بر میزان رضایت آنها تأثیر میگذارد؛ و این یعنی افزایش وفاداری مشتری به سازمان و محصوالت او. در صورتی که مشتریان از سازمان رضایت داشته باشند به مشتری تکرارشونده برای سازمان تبدیل میگردند. مشتریان تکرار شوند و وفادار یکی از ابزارهای مهم بازاریابی و افزایش سودآوری سازمانها هستند. این دسته از مشتریان نهتنها خود به برند ما وفادارند بلکه در همهجا و در گروههای دوستان و اطرافیان خود تبلیغ محصوالت ما را انجام میدهند. یادگیری و بکار بردن این تکنیکها بسیار ساده و کامالً عملی است. تحقیقات نشان میدهد بیشتر حجم فروش در سازمانهایی که توانستهاند ارتباط خوبی با مشتریان خود برقرار نمایند از مشتریان قبلی و تکرارشونده آنها است

مدام از خودتان بپرسید چطور میشود با کمترین هزینه بیشترین مشتری را به دست آورد و اینکه چطور میتوان وادارشان کرد به خرید مجدد و این خرید مجدد تنها از طریق برخورد مناسب و ارتباط صحیح با مشتریان به دست میاید. چیزی که دنبالش هستید، روشی است که بیشترین سود بلندمدت را داشته باشد که اغلب یعنی داشتن بیشترین تعداد مشتری باارزش؛ یعنی افرادی که خریدار محصوالت شما هستند و میتوانند بعد از گذشت چند سال به خریداران محصوالت اصلیتان تبدیل شوند

مدیر سایت

من محمدامین محمدحسینی مدیر سایت وبینت هستم. آرزوی من در نوجوانی یادگیری زبان برنامه نویسی وب بود، با انتخاب، تمرین و پشتکار خودم و اطرافیانم توانستم در این زمینه به موفقیت برسم ولی با مرور زمان فهمیدم که برنامه نویسی کار ساده‌ای است، مهم فروختن برنامه است. پس وبینت را راه‌اندازی کردم و تمامی آموزش‌هایی را که در مرور زمان یاد گرفتم را به صورت کتاب الکترونیکی در اختیار مردم عزیز قرار دادم تا بتوانم در دنیای دیجیتال کمکی کوچک کرده باشم.

پاسخ به دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما