مهمترین نکات در کسب و کار اینترنتی

(0)

عمر اینترنت در کل دنیا بسیار کم است و مانند سایر کشورها در ایران ما نیز همین مسئله وجود دارد و باعث شده است که مدیران بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی که از سالها قبل از فراگیر شدن اینترنت کسب و کار خود را راه اندازی کرده بودند، شناخت کمتری از اینترنت و فرصتهای بکر موجود در آن داشته باشند.

اما مشکلات کسب و کارهای اینترنتی فقط به همین موضوع ختم نمی شود. به عنوان مثال اگر یک مدیر که تخصص کافی در زمینه اینترنت نداشته باشد، بخواهد از بازار اینترنت بهره مند شود، گاه نتنها در این زمینه موفق نخواهد شد بلکه به بیراه نیز خواهد رفت و فرصت های بسیاری از دست خواهد داد.

نمایش یک نتیجه